Naša republika má narodeniny

Radosť na pódiu i v publiku

Každoročne sa žiaci, študenti i pedagógovia stretávajú vo Veľkom Mederi na slávnostnej akadémii pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky. Podujatie pod názvom  Naša republika má narodeniny sa deje síce až koncom januára – z pochopiteľných príčin – prázdniny, písomky, konferencie, ale to nebráni tomu, aby sme spoločne vytvorili veľkolepú atmosféru. Je zaujímavá skutočnosť, že  aj v súčasnej dobe internetu, mobilov a sociálnych sietí sa prihlási veľký počet účastníkov, ktorí sa venujú tvorivej umeleckej činnosti. Scenár podujatia pripomínajúci XXVII.  výročie vzniku SR priniesol v slovenskom i maďarskom jazyku množstvo zaujímavostí z oblasti fenomenálnych prírodných javov  našej domoviny, ktoré sú zaradené v zoznamoch  Svetového  prírodného či kultúrneho  dedičstva.

V úvode programu prítomných privítali riaditeľ MsKS Ladislav Gútay a  riaditeľka ŽOS Jana Svetlovská. Nasledovalo poetické slovo - Tünde Sármányová a Éva Igar z Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi, ktoré nám básňou  DETVAN pripomenuli  200. jubileum Andreja Sládkoviča. Prednes bol v slovenskom i maďarskom jazyku a pripravila ich  Mgr. Helena Mészárosová. Blok umeleckého slova aj s hudobným  sprievodom na klavíri a flaute, so spevom  a hudbou na pódium priniesli  žiaci a pedagógovia ZŠ J.Á.Komenského. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie už obľúbeného  speváckeho súboru najmenších žiakov ÁMOSKO. Umenie  slovenské a maďarské sa prelínalo počas celého programu a postupne gradovala aj nálada. Po krásnych slovenských  ľudových piesňach v podaní  Jázminky Pálovej  a Jozefa Banyáka zo ZUŠ J. Janigu, /vedie ich  hud.  pedagogička A.  Szabóová DiS. art. nasledoval pútavý  výkon známej  Detskej speváckej skupiny Igricek, zo ZŠ s vjm.  B. Bartóka s vjm. a odzneli ľubozvučné maďarské ľudové piesne. Dirigentkou zboru je Mgr. Éva Varga. Neodmysliteľnou  súčasťou kultúrneho programu aj v tomto roku boli bratia  Martin a Viktor Illésovci, virtuózni klaviristi, ktorí zahrali dvojručne skladby Pabla de Sarasatea.  Žiakov pripravila hudobná pedagogička ZUŠ J. Janigu M. Lohnerová Dis. art. Jedinečnú atmosféru  slávnosti svojou hrou na citare sprevádzanou melodickým spevom prezentovala aj Detská citarová skupina IgGRICEK zo ZŠ B. Bartóka s VJM. Za početnými, aj medzinárodnými úspechmi tejto ojedinelej skupiny stojí  už spomínaná, oddaná,  hudobná pedagogička Mgr. Éva Varga. Nasledovalo tanečné pásmo Špeciálnej spojenej školy s vjm. z Okoča, ktoré vždy divákov v hľadisku dojímajú svojou bezprostrednosťou.  Venuje sa im oduševnená pani učiteľka Mgr. Ildikó Hrubá.  Nasledovalo poetické slovo v maďarskom jazyku v podaní   Ujvári Doriny.  

Veselé finále programu priniesli  talentovaní žiaci ZŠ B. Bartóka s vjm.  Vystúpenie ich  novovzniknutej  hudobnej  skupiny PREMIER po celý čas sprevádzal veľký aplauz publika.  S rockovým hudobným sprievodom pútavo  priblížili  známu tvorbu Józsefa Attilu. Skutočný zlatý klinec programu. Tvorivý, radostný a veselý, taký, ako to medzi mládežou má byť. Celým programom nás sprevádzali  moderátorky v slovenskom a maďarskom jazyku  Lilla Gálová a Enikő Lukács, študentky domácej Ob. akadémie.

Podujatie, ktoré  sa uskutočnilo 30. I. 2020 pripravilo v spolupráci so školami Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/  a  MSKS Mateja Korvína.  Zúčastnili sa ho aj vzácni hostia -  poslanec TTSK a riaditeľ ZŠ  B. Bartóka s vjm. Marián Soóky , viceprimátorka mesta  Mgr. Ildikó Laposová , Mgr. Mária Estergájošová, riaditeľka ZŠ J. A. Komenského, riaditeľ MsKS Ladislav Gútay a množstvo rodičov a starých rodičov účinkujúcich  žiakov a študentov.Vytlačiť