ZOZNAM UDALOSTÍ

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

KALENDÁR UDALOSTÍ

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

POSLANIE MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou mesta Veľký Meder, zriadená mestom na účely plnenia úloh pri vytváraní podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie kultúrnych tradícií mesta Veľký Meder a na zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov.
Tvoria ho Mestská knižnica vo Veľkom Mederi a v mestskej časti Ižop, ďalej Vlastivedný dom.
Hlavné ciele rozvoja miestnej kultúry vychádzajú zo štatútu a zriaďovacej listiny MsKS, ktoré sú základnými dokumentmi určujúcimi poslanie a úlohy kultúrnej inštitúcie.
Obsah činností MsKS taktiež v plnej miere podporuje programové koncepčné a strategické smerovanie vedenia mesta.
Územná pôsobnosť organizácie je mesto Veľký Meder.

Predmet činnosti

 • sprostredkovanie kultúrnych hodnôt a spoločenskej zábavy na báze profesionálnych
 • a amatérskych umeleckých telies,
 • sprostredkovanie výchovno-vzdelávacích aktivít obyvateľom mesta,
 • vykonávanie informačnej, propagačnej a reklamnej činnosti,
 • vydavateľská, edičná a publikačná činnosť,
 • správa zvereného majetku, prevádzka, údržba, oprava objektov a zariadení, ktoré
 • využíva na svoju činnosť,
 • tvorba programov vo vlastnej réžii,
 • spolupráca s krajskými a národnými kultúrnymi inštitúciami,
 • spolupráca s občianskymi združeniami a záujmovými skupinami, ktoré sa v rámci svojej činnosti venujú kultúrnym aktivitám

Súčasť hlavných činností organizácie

 • realizácia kultúrnych podujatí rôznych foriem, zamerania i rozsahu
 • realizácia podujatí celomestského významu v spolupráci so samosprávou  pri rôznych príležitostiach
 • galerijná činnosť - inštalácia výstav
 • združovanie občanov do záujmovo-umeleckých kolektívov a vytváranie  podmienok pre ich činnosť
 • umožnenie činnosti miestnym organizáciám, občianskym združeniam, národnostným kultúrnym zväzom, cirkvám a iným inštitúciám realizujúcim kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta
 • spolupráca so školami pri organizovaní kultúrno-výchovnej činnosti, besedy so spisovateľmi, organizovanie výstav výtvarných prác
 • prezentácia kultúry v zahraničí, najmä v partnerských mestách
 • vzdelávacie a praktické aktivity formou kurzov
 • poskytovanie informácií z oblastí kultúry pre obyvateľov mesta a návštevníkov
 • poskytovať knižničné služby, výpožičky literatúry a ostatnú činnosť v súlade s predmetom knihovníckej práce
 • propagácia kultúrnej činnosti na verejnosti a v médiách
 • využívanie grantov a sponzoringu na financovanie kultúrnych podujatí
 • organizácia a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských akcií,  rôznych výstavných podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a vzdelávacích aktivít počas celého roka na území mesta
 • podporovanie vzniku a činnosť kultúrnych súborov na území mesta, občianskych združení so zameraním na kultúrnu činnosť občanov, detí a mládeže

NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI

Image
Image
Image
Image
Image

Stiahnite si programovú ponuku MsKS

Všetko na dosah jednoducho a okamžite.