Folklórny súbor Megyer

Folklórny súbor MEGYER vznikol v roku 1997 s cieľom zveľaďovania a uchovávania kultúry a tradícií maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku. Z tohto dôvodu repertoár folklórneho súboru od jeho založenia tvoria väčšinou tance predovšetkým maďarské a je zameraný na spevy, tance, zvyky a obyčaje Karpatskej kotliny. Cieľom folklórneho súboru bolo od počiatku priblížiť tradície autentickou formou. Autentickosť súboru sa neprejavuje iba v tanci a speve, ale aj v celoročnej snahe vyhľadávať, nájsť a využiť originálne kroje na javisku. Program folklórneho súboru je pestrou paletou mužských, ženských, ale aj párových tancov.

Súbor účinkoval aj na celomestských podujatiach, obecných slávnostiach, výročných schôdzach, v rámci kultúrneho leta, atď.                   

Súbor sa stretáva na svojich pravidelných skúškach v Mestskom kultúrnom stredisku dva krát do týždňa.

Vystúpenia FS Megyer väčšinou doprevádza sedliacka hudba Dénesa Németha. Folklórny súbor Megyer je aj organizátorom každoročne usporiadaného  Žitnoostrovského tanečného domu a Veľkomederského tanečného festivalu.

Počet členov súboru je 35 tanečníkov. Z toho 11 chlapcov a 24 dievčat.

Nacvičené nové choreografie v roku 2019:

- Felcsíki táncok

- Szászcsávási táncok

- Küküllő-menti táncok

Vystúpenia v roku 2019:
 • 14. apríl – Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár Budapest
 • 27. apríl – Tanečný večierok - Veľký Meder
 • 30. apríl – Majáles - Čilizská Radvaň
 • 30. apríl – Stavanie mája Veľký Meder
 • 06. máj – Deň matiek - Čilizská Radvaň
 • 19. máj – Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozó Dunajská Streda
 • 26. máj – Festival folklórnych súborov Bodíky
 • 05-09. jún – Népművészeti Fesztivál - Želiezovce
 • 16. jún – Lehnice
 • 17. jún – Myjava – Myjavský folklórny festival
 • 29. jún a 1. júl – 60. Gombasegský kultúrny festival
 • 28. júl – Bodíky - deň obce
 • 18. august – Deň obce – Čilizská radvaň
 • 29-31. aug. – Deáki - sústredenie súboru
 • 14-16. sept . – Eszterlánc Országos Gyermek Néptáncfesztivál - Rim. Sobota
 • 19-21. okt. – Néptánc-Antológia- Komárno
 • 10. nov. – Veselica na Martona - Dunajská Streda
 • 08. dec. – Csallóközi gála – Dunajská Streda

Vytlačiť