Vzdelávacie aktivity

MsKS Veľký Meder na základe jedného z bodov v predmete činnosti sprostredkuje výchovno-vzdelávacie aktivity obyvateľom mesta. V snahe dodržiavať tento bod a vychádzať obyvateľom mesta v ústrety, zabezpečujeme rôzne pohybové a vzdelávacie kurzy pre všetky kategórie, ktoré sú každoročne vyhľadávané. (zdravotné cvičenie, balet, výuka latinských tancov)
Vzdelávacie aktivity sú zamerané aj na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, vrátane výchovných koncertov, v oblasti súčasných foriem hudobného umenia.


Vytlačiť