Zdravotné a kondičné cvičenia

KURZOVÁ ČINNOSŤ - POHYBOVÉ A VZDELÁVACIE KURZY

 

MsKS Veľký Meder na základe jedného z bodov v predmete činnosti zriaďovacej listiny má za úlohu sprostredkovať výchovno-vzdelávacie aktivity obyvateľom mesta. V snahe dodržiavať tento bod a vychádzať obyvateľom mesta v ústrety sme zabezpečovali rôzne pohybové a vzdelávacie kurzy pre všetky vekové kategórie, ktoré sú každoročne vyhľadávané.

 

Tanečné a iné kurzy:
  • Zdravotné cvičenie - určené pre ľudí rôzneho veku, rôznej fyzickej kondície zamerané na natiahnutie skrátených svalových skupín a posilnenie a natiahnutie ochabnutých svalových skupín.
  • Balet - zamerané na tanečno-pohybovú prípravu detí, budovanie správneho postavenia a držanie tela a na poznanie základných tanečných pojmov.
  • Jóga pre seniorov - vhodné cvičenia pre seniorov a ľudí v zrelom veku.
  • Kurz Latino tancov - určené pre začiatočníkov aj pokročilých.

Vytlačiť