Výstavná a galerijná činnosť

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ - Výstavy  výtvarného  umenia

 

Hlavným cieľom vo výstavníckej činnosti je prezentovanie práce amatérskych a profesionálnych umelcov, predovšetkým z mesta Veľký Meder, organizovať výstav známych i amatérskych maliarov, fotografov, rezbárov ale i výtvarných prác detí z materských a základných škôl.

Výstavná miestnosť, aula a veľká sála v Mestskom kultúrnom stredisku dáva možnosť organizovať tieto výstavy výtvarného umenia ako aj výstavy výpestkov.

V roku 2019 obyvatelia Veľkého Medera mali možnosť vidieť množstvo kvalitných výstav, vystavované výtvarné práce, umelecké fotografie domácich umelcov - amatérov, ako aj od profesionálov.

 

V roku 2019 sa uskutočnili nasledovné výstavy:
 • 21. marec Kép - kivágás vernisáž výstavy z prác Gavara Ségára
 • 08. apríl Farebný svet Rómov - Romák színes világa - vernisáž okresnej výtvarnej súťaže
 • 12. apríl Spomienka na deportáciu - výstava fotografií
 • 17. máj Žijú medzi nami - výstava fotografií
 • 03. jún Vernisáž výstavy z prác výtvarníka Levente Bodóa zo Szentegyháza (RU)
 • 07. jún Csemadok 70. - výstava fotografií
 • 01. august Nagymegyer régen és ma - vernisáž výstavy fotografií
 • 09. september Výstava výpestkov - XXII. ročník
 • 24. september Párhuzamok - Sorsok - Történetek - vernisáž výstavy z prác Lászlóa Nemesa a Dénesa Mikóczyho
 • 02. október Spolužitie národov z pohľadu súčasných výtvarných umelcov - vernisáž výstavy z diel XIII. ročníka výtvarného sympózia Meger Art 2019
 • 07. október Žitnoostrovské pastelky 2019 - výstava obrazov z medzinárodnej súťaže detí predškolských zariadení
 • 10. október Svadobná výstava - predstavenie nových trendov svadobných šiat s kultúrnym programom
 • 11. november História Kláštornej školy - vernisáž výstavy

Vytlačiť