Služby

Služby

Okrem hlavných činností, na ktoré bola organizácia zriadená, vykonávame v priebehu roka i ďalšie činnosti, ktoré s hlavnými súvisia:

Ide o prenájom za cenu podľa cenníka (ide zväčša o predajné akcie, nábor pracovných síl, prednášky, dražby, zdravotné, prezentačné prednášky, školenia...)

 

Vytlačiť