Folklórny súbor Megyer

Amatérske súbory

Folklórny súbor MEGYER vznikol v roku 1997 s cieľom zveľaďovania a uchovávania kultúry a tradícií maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku. Z tohto dôvodu repertoár folklórneho súboru od jeho založenia tvoria väčšinou tance predovšetkým maďarské a je zameraný na spevy, tance, zvyky a obyčaje Karpatskej kotliny. Cieľom folklórneho súboru bolo od počiatku priblížiť tradície autentickou formou. Autentickosť súboru sa neprejavuje iba v tanci a speve, ale aj v celoročnej snahe vyhľadávať, nájsť a využiť originálne kroje na javisku. Program folklórneho súboru je pestrou paletou mužských, ženských, ale aj párových tancov.

Súbor účinkoval aj na celomestských podujatiach, obecných slávnostiach, výročných schôdzach, v rámci kultúrneho leta, atď.                   

Súbor sa stretáva na svojich pravidelných skúškach v Mestskom kultúrnom stredisku dva krát do týždňa.

Vystúpenia FS Megyer väčšinou doprevádza sedliacka hudba Dénesa Németha. Folklórny súbor Megyer je aj organizátorom každoročne usporiadaného  Žitnoostrovského tanečného domu a Veľkomederského tanečného festivalu.

Počet členov súboru je 35 tanečníkov. Z toho 11 chlapcov a 24 dievčat.

Nacvičené nové choreografie v roku 2019:

- Felcsíki táncok

- Szászcsávási táncok

- Küküllő-menti táncok

Vystúpenia v roku 2019:
Vytlačiť