skenhu

Folklórny súbor Megyer

Folklórny súbor MEGYER vznikol v roku 1997 s cieľom zveľaďovania a uchovávania kultúry a tradícií maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku. Z tohto dôvodu repertoár folklórneho súboru od jeho založenia tvoria väčšinou tance predovšetkým maďarské a je zameraný na spevy, tance, zvyky a obyčaje Karpatskej kotliny. Cieľom folklórneho súboru bolo od počiatku priblížiť tradície autentickou formou. Autentickosť súboru sa neprejavuje iba v tanci a speve, ale aj v celoročnej snahe vyhľadávať, nájsť a využiť originálne kroje na javisku. Program folklórneho súboru je pestrou paletou mužských, ženských, ale aj párových tancov.

Súbor účinkoval aj na celomestských podujatiach, obecných slávnostiach, výročných schôdzach, v rámci kultúrneho leta, atď.                   

Súbor sa stretáva na svojich pravidelných skúškach v Mestskom kultúrnom stredisku dva krát do týždňa.

Vystúpenia FS Megyer väčšinou doprevádza sedliacka hudba Dénesa Németha. Folklórny súbor Megyer je aj organizátorom každoročne usporiadaného  Žitnoostrovského tanečného domu a Veľkomederského tanečného festivalu.

Počet členov súboru je 35 tanečníkov. Z toho 11 chlapcov a 24 dievčat.

Nacvičené nové choreografie v roku 2019:

- Felcsíki táncok

- Szászcsávási táncok

- Küküllő-menti táncok

Vystúpenia v roku 2019:
 • 14. apríl – Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár Budapest
 • 27. apríl – Tanečný večierok - Veľký Meder
 • 30. apríl – Majáles - Čilizská Radvaň
 • 30. apríl – Stavanie mája Veľký Meder
 • 06. máj – Deň matiek - Čilizská Radvaň
 • 19. máj – Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozó Dunajská Streda
 • 26. máj – Festival folklórnych súborov Bodíky
 • 05-09. jún – Népművészeti Fesztivál - Želiezovce
 • 16. jún – Lehnice
 • 17. jún – Myjava – Myjavský folklórny festival
 • 29. jún a 1. júl – 60. Gombasegský kultúrny festival
 • 28. júl – Bodíky - deň obce
 • 18. august – Deň obce – Čilizská radvaň
 • 29-31. aug. – Deáki - sústredenie súboru
 • 14-16. sept . – Eszterlánc Országos Gyermek Néptáncfesztivál - Rim. Sobota
 • 19-21. okt. – Néptánc-Antológia- Komárno
 • 10. nov. – Veselica na Martona - Dunajská Streda
 • 08. dec. – Csallóközi gála – Dunajská Streda

DFS Kis Megyer

Zriaďovateľom DFS Kis Megyer je ZUŠ Józsefa Janigu vo Veľkom Mederi ale súbor nacvičuje v MsKS lebo členovia tanečného súboru Kis Megyer sú zapojení do stáleho repertoáru folklórneho súbor Megyer. Súbor sa stretáva na svojich pravidelných skúškach v Mestskom kultúrnom stredisku týždenne tri krát pod vedením tanečnej pedagogičky Magdalény Mészárosovej. Väčšinou vystupujú spolu aj so súborom Csilizke.

Zmiešaný spevácky zbor Lajosa Bárdosa

 

Zmiešaný spevácky zbor Bárdos Lajos Vegyes Kar je amatérske hudobné teleso, v ktorom pôsobia občania mesta s cieľom zachovania a rozvoja trvalých kultúrnych hodnôt na úseku zborového spevu.

Miešaný spevácky zbor pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi. Činnosť tohto miešaného zboru sa začína datovať koncom minulého storočia. Vznikol v roku 1892 ako mužský spevokol. Zbor doteraz rozvíja činnosť kultúrnu, spoločenskú i umeleckú.

Spevácky zbor má v meste tradíciu. Do povedomia širšej verejnosti sa dostal predovšetkým prostredníctvom koncertov na rôznych mestských a hosťujúcich podujatiach, adventných koncertoch. Zúčastňuje sa rôznych koncertov, hosťujúcich podujatiach doma i v zahraničí a taktiež vyvíja i družobné aktivity.

Zbor sa môže pochváliť pestrým repertoárom v ktorom nechýbajú diela klasickej a modernej vokálnej tvorby, úpravy ľudových piesní ako aj sakrálne skladby a skladby mladých autorov. Spevácky zbor dôstojne reprezentuje mesto Veľký Meder aj v zahraničí.

Spevácky zbor každý rok usporiada prehliadku speváckych zborov, na ktoré pozýva aj spevácke zbory z Maďarska. Zámerom podujatia je uskutočnenie stretnutia speváckych zborov s medzinárodnou účasťou s cieľom zachovania a rozvoja trvalých kultúrnych hodnôt a podporovať rasť jednotlivých zborov.  

V súčasnosti zbor vedie Kornélia Nagyová, organizačná vedúca zboru a dirigentka Yvette Orsovicsová, pod ktorej taktovkou zbor nastúpil cestu náročnejších interpretácií a rozšíril repertoár skladieb.

Nácviky sa konajú pravidelne v piatok v priestoroch kultúrneho domu. .

 

Počet členov zboru je 20 (15 žien a 5 chlapov)

 

Vystúpenia speváckeho zboru v roku 2019
 • 11. máj Hosťujúce vystúpenie Csorna (MR)
 • 01. jún Stretnutie speváckych zborov Veľký Meder
 • 07. jún 70. rokov Csemadoku - vystúpenie Veľký Meder
 • 15. jún Hosťujúce vystúpenie Lébény (MR)
 • 16. jún Spomienka na Holokaust Veľký Meder
 • 18. jún Vystúpenie v rímsko-kat. kostole Veľký Meder
 • 23. jún Askara - židovský cintorín Dunajská Streda
 • 07. december Adventný koncert Gabčíkovo
 • 14. december Adventný koncert Mecsér (MR)
 • 15. december Adventný koncert Okoč
 • 20. december Adventný koncert Veľký Meder

 


City Dance Club - Súbory moderného tanca

Tanečné súbory moderného scénického tanca pri Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi vytvárajú priestor pre tanečné aktivity dospievajúcej mládeže.

Členovia City Dance Clubu sa stretávajú na pôde MsKS - 1 krát týždenne, ktoré poskytuje súboru priestory (zrkadlová sála, divadelná sála, veľká sála) a  kde sa nacvičujú nové choreografie, akrobatické prvky a trénuje sa pred súťažami.

City Dance Club sa každoročne zúčastňuje rôznych celoslovenských súťaží, kde opakovane získajú popredné umiestnenia, ceny za choreografiu, kreativitu, tanečný výkon.

City Dance Club je aj hlavným organizátorom nesúťažnej prehliadky pri príležitosti Dňa tanca, ktoré každoročne usporiada.

Choreografkou a cvičiteľkou súborov CDC bola tanečná pedagogička Mgr. Art. Csilla Házi, a László Taric, cvičiteľ akrobatiky.

Za šírenia dobrého mena mesta, za dosiahnutie popredných umiestnení na rôznych súťažiach, ako i za aktívne zapojenie sa do kultúrneho života mesta O.Z. Pro Megere navrhol súborov moderného tanca  City Dance Clubu na ocenenie Pro Urbe v roku 2017.

Súbory City Dance Clubu získali viac ocenení a umiestnení na rôznych súťažiach, ako napr. Majstrovstvá Európy -MLTSZ , Celoslovenská kvalifikačná súťaž na Majstrovstvá Európy a Svetový pohár vo výrazových tancoch v Leviciach.