Výstavná a galerijná činnosť

Činnosti

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ - Výstavy  výtvarného  umenia

 

Hlavným cieľom vo výstavníckej činnosti je prezentovanie práce amatérskych a profesionálnych umelcov, predovšetkým z mesta Veľký Meder, organizovať výstav známych i amatérskych maliarov, fotografov, rezbárov ale i výtvarných prác detí z materských a základných škôl.

Výstavná miestnosť, aula a veľká sála v Mestskom kultúrnom stredisku dáva možnosť organizovať tieto výstavy výtvarného umenia ako aj výstavy výpestkov.

V roku 2019 obyvatelia Veľkého Medera mali možnosť vidieť množstvo kvalitných výstav, vystavované výtvarné práce, umelecké fotografie domácich umelcov - amatérov, ako aj od profesionálov.

 

V roku 2019 sa uskutočnili nasledovné výstavy:
Vytlačiť